• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való résztvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

határozat szám: 58/2016 (09.13.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése - Szuhakálló község Önkormányzata -, támogatási kérelmet nyújt be, az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a székhely település polgármesterét a pályázat benyújtására
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásban foglalt feltételeket megismerve, a pályázat sikeressége esetén, felhatalmazást ad a székhely település polgármesterének a pályázati támogatás, támogatási cél szerinti felhasználására.

felelős: polgármester
határidő: 2016. szeptember 30.