• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

határozat szám: 53/2016 (08.23.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati felhívása alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
154 m3 kemény lombos fafájtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be.
Az önkormányzat a támogatás felhasználásához 195.580 Ft önrészt vállal, költségvetése terhére.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy pályázati felhívásban foglaltak szerint a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a belügyminiszter pályázati felhívása szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen