• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról

határozat szám: 46/2016 (06.28.)

hatályos

1.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.
2.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat 2. melléklete szerint elfogadja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egysége szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására

felelős: polgármester
határidő: 5 nap