• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába delegált tag helyettesítéséről szóló 70/2014.(XII.09.) határozat módosításáról

határozat szám: 45/2016 (06.28.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált tag helyettesítéséről szóló 70/2014.(XII.09.) határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3. A Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába, a határozat 1. és 2. pontja szerin delegáltakat - együttes akadályoztatásuk esetén - a Társulási Tanácsban Simon Etele képviselő helyettesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozatot a Társulási Tanács elnöke részére megküldje.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen