• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.

határozat szám: 44/2016 (06.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen