• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Önkormányzati étkeztetési faladatok fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról

határozat szám: 42/2016 (06.28.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – által meghirdetett pályázatra, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be, a Vadna Kassai u.36.; 261/2. hrsz. alatt található, önkormányzati tulajdonú és fenntartású óvodai konyha fejlesztésére érdekében, az alábbi pályázati alcélra:
c.) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére, akadálymentesítésére.

A fejlesztés összköltsége: 10.213.509 Ft
Igényelt támogatás: 9.702.834 Ft
Saját forrás: 510.675 Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 5%-os mértékű saját forrást – 510.675 Ft-ot - a 2016.évi költségvetés terhére biztosítja.
3. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti a pályázati kiírás 2. pontjában foglalt feltételek szerint.

felelős: polgármester
határidő: 2016. június 29-ig