• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról

határozat szám: 41/2016 (06.28.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. sz. javaslatára, a következő határozatot hozta:
A képviselő-testület a 16/2008. (XII.18.) rendeletével döntött az épített és a természeti értékek helyi védelméről.
Az Étv. szerinti egyéb építésügyi tárgyú rendelet megalkotására nem került sor.
Tekintettel a hatályos jogszabályi környezetre, valamint az Országgyűlés előtt lévő T/10728 számú - a településkép védelméről szóló törvényjavaslatra – a képviselő-testület megállapítja a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának szükségességét.
A Képviselő-testület a hatályos szabályozásnak megfelelően, a jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével önkormányzati rendeletet alkot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott határozatról a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

felelős: polgármester
határidő: 8 napon belül