• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés(sportpálya fejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról

határozat szám: 35/2016 (05.24.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a) b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep művelési ágú ingatlan fejlesztésére, felújítására, az óvodai és szabadidős sporttevékenység feltételeinek fejlesztése érdekében.
A fejlesztés összköltsége: 18.597.014 Ft
Igényelt támogatás: 15.807.462 Ft
Saját forrás: 2.789.552 Ft
2. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 15%-os mértékű saját forrást - 2.789.552 Ft-ot - a 2016.évi költségvetés terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen