• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség biztosítását szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról.

határozat szám: 30/2016 (04.26.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna 100/10 hrsz. alatt felvett 783 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú megnevezésű ingatlanra fennálló, Vadna Község Önkormányzat javára szóló beépítési kötelezettség biztosítását szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez hozzájárul.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen