• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A Vadna községért Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.

határozat szám: 28/2016 (04.26.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna községért Alapítvány 2015 évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen