• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Pályázat benyújtásáról a TOP- 3.2.1-15 jelű, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására.

határozat szám: 24/2016 (04.19.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-15
jelű, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra,
elsősorban a Községháza épületének – Vadna, 209. hrsz. alatti ingatlan -, másodsorban a
Művelődési Ház épületének korszerűsítésére, felújítására.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2016.(IV.05.) határozatát
hatályon kívül helyezi.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen