• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 jelű, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek küldő rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására.

határozat szám: 22/2016 (04.05.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek küldő rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés dönt, elnevezésű pályázati felhívás 2. célterületére (a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése), a Községháza épületének – Vadna, 209. hrsz. alatti ingatlan - korszerűsítésére, felújítására.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges 15%-os mértékű saját forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésére áll, azt annak terhére biztosítja.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen