• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 17/2016 (03.22.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt. 21/A.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján biztosított intézményi gyermekétkeztetés étkeztetés, 2016. évre érvényes szolgáltatási önköltségét 1.224 Ft/ételadag összegben állapítja meg.

felelős: polgármester, jegyző, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen