• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.

határozat szám: 12/2016 (02.09.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen