• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.

határozat szám: 8/2015 (02.10.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a tárgyévi költségvetésében és a költségvetési évet követő három évben nem tervez.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen