• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről.

határozat szám: 69/2015 (12.21.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalt az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Vadna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba (Székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint; Cégjegyzékszáma: 05-09-028342) új tagként belép.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kft.-be 100.000 forint üzletrész létesítésével lép be, melyhez költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.
3. A Képviselő-testület tagként történő belépéséhez kijelenti, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőként elfogadja, továbbá a társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a belépéssel egyidejűleg teljesítendő törzstőke emelés 15 napon belüli rendelkezésre bocsátására a társaság bankszámlájára való utalással.
5. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az üzletrészt Vadna Község Önkormányzata képviseletében eljárva a polgármester képviselje.
6. A Képviselő-testület a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja az alapító tagokkal, valamint a csatlakozó tagokkal kötendő Szindikátusi Szerződést azzal, hogy a szindikátusi szerződés a belépő Önkormányzat tekintetében a társaságban való tagság megszerzésének bejegyzésével lép hatályba.
7. A Képviselő-testület a határozat mellékleteként a Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást a határozat 3. mellékleteként jóváhagyja.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések és megállapodás aláírására, valamint elrendeli az 100.000 forint összegű törzstőke átutalását a Kft. részére.
9. A Képviselő-testület tárgyban korábban hozott -67/2015.(XII.18.) - határozata, mellyel az Kft.-be történő belépésről és a szindikátusi szerződés elfogadásáról döntött, érvényét veszti.

felelős: polgármester
határidő: 2015.12.31.