• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Közalkalmazottak részére bankszámla-hozzájárulás megállapításáról

határozat szám: 67/2015 (12.18.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2014 és 2015. évekre, az éves költségvetési törvényekben meghatározott 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
2. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben 2015. december 31. napjáig kerül sor.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen