• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről

határozat szám: 66/2015 (12.18.)

hatályos

1. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba (Székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. földszint; Cégjegyzékszáma: 05-09-028342) új tagként be kíván lépni 2016. január 1-jei hatállyal.
A Kft.-be történő belépés célja, hogy a 2014-2020. programozási időszakra rendelt Európai Uniós források felhasználására vonatkozó az EU 2020 stratégiához illeszkedő Operatív Programok által biztosított támogatási források szabályszerű, hatékony és a fejlesztési lehetőségeket legnagyobb mértékben biztosító felhasználásával a település és a térség gazdasági fejlődése (ideértve az önkormányzati feladatok ellátását) a lehető legmagasabb színvonalon valósuljon meg.
2. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Kft.-be 2016. január 1-jei hatállyal önálló, új 100.000,-Ft értékű törzsbetét létesítésével, lép be, melyhez költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.
3. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként jóváhagyja az alapító tagokkal, valamint a csatlakozó tagokkal kötendő Szindikátusi Szerződést, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 2016. január 1-jei hatállyal, azzal, hogy a szindikátusi szerződés a belépő Önkormányzat tekintetében a társaságban való tagság megszerzésének bejegyzésével lép hatályba.
4. Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a határozat mellékletét képező szindikátusi szerződésben szereplő alapító tagokon kívül, a csatlakozó önkormányzatok számától függően bővülhet az aláírás időpontjáig a szerződő önkormányzatok köre, ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szindikátusi szerződést aláíró önkormányzatok számának növekedése esetén – a szerződés tartalmi változatlansága mellett – a szindikátusi szerződés jövőbeni módosításait aláírja.

felelős: polgármester
határidő: 2015.12.31.