• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2016. évi megállapításáról.

határozat szám: 64/2015 (12.18.)

hatályos

1./ Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégéteztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, 2016. január 1-jei hatállyal:
a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 330 Ft, melyből:
tízórai: 85 Ft
ebéd: 185 Ft
uzsonna:60 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
c.) Alkalmazotti étkeztetés napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók térítési díja: 325.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 465.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
e.) Bölcsődés korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 165 Ft, melyből:
ebéd: 165 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.
f.) Iskoláskorú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 255 Ft, melyből:
ebéd: 255 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
g.) Középiskolás korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 325 Ft, melyből:
ebéd: 325 Ft; mely összeg az áfát nem tartalmazza.

felelős: polgármester, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen