• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról

határozat szám: 62/2015 (12.02.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 8/2013. Jegyzői Utasítás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A Közszolgálati Szabályzat XII. Fejezete - A közszolgálati tisztviselő eredményes munkájának elismerése; A közszolgálati tisztviselők egyéb juttatásai – 10/B. és 12. ponttal egészül ki:
10/B Bankszámla hozzájárulás
1.A bankszámla hozzájárulásra a köztisztviselő az éves költségvetési törvényben meghatározott havi összeg erejéig, átalányösszegként jogosult.
2. A bankszámla-hozzájárulási átalányösszeg kifizetésére egy összegben évente december 31. napjáig kerül sor.
12. A juttatások folyósításának, elszámolásának rendje évközbeni jogviszony létesítés, megszűnés esetén
A közszolgálati jogviszony szünetelése esetén (pl. fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság, GYED, GYES igénybevétele miatti fizetés nélküli szabadság) vagy ha a közszolgálati jogviszony év közben szűnik meg, illetve keletkezik, a 9; 10; 10/A és 10/B pontok szerinti juttatás (továbbiakban:juttatás) időarányos része jár.
A közszolgálati jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás időarányos része jár, feltéve, hogy a Hivatalnál a köztisztviselő legalább 6 havi jogviszonnyal rendelkezik.
Azt a köztisztviselőt, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos része illeti meg.
A közszolgálati jogviszony megszűnése esetén, amennyiben a ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett volna jogosult a köztisztviselő, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, kivéve, ha a köztisztviselő jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

felelős: jegyző, polgármesterek
határidő: értelemszerűen