• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Önkormányzati tulajdonú közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról.

határozat szám: 53/2015 (10.29.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Szabadság teret a Rákóctzi úttal összekötő, önkormányzati közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról dönt, az útszakaszt lakó- és játszóövezetté nyilvánítja, 30 km/h- ás sebességkorlátozás mellett.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezett forgalmi rendváltozás végrehajtásához szükséges hatósági egyeztetések elvégzésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen