• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról.

határozat szám: 52/2015 (10.29.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda konyhájának intézményi alaptevékenységen túli hasznosításának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A konyha bérbeadására, csak intézményi alaptevékenységen túli időben, azt nem veszélyeztetve kerülhet sor, és akkor is csak abban az esetben, ha a konyhai dolgozók részérő a főzést, illetve a felügyeletet. A hasznosítás során valamennyi közegészségügyi szabály betartásáról gondoskodni kell.
2. Bérleti díj összege: 2.000 és 5.000 Ft/alkalom, a főzés időtartamától, milyenségétől és mennyiségétől függően, az élelmezésvezető megítélése szerint. Temetési vendéglátás esetén – a faluház helyiségeinek használata mellett – az óvodai konyha használata ingyenes.
3. Az Óvodai Konyha bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítását a polgármester engedélyezi.
4. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról szóló 95/2012.(XII.28.) határozatát.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen