• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A Nagybarcai Sportegyesület 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.

határozat szám: 51/2015 (09.02.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nagybarcai Sportegyesület szakmai beszámolóját, a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen