• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

határozat szám: 50/2015 (09.02.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati felhívása alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására
116 m3 kemény lombos fafájtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be.

Az önkormányzat a támogatás felhasználásához 147.320 Ft önrészt vállal, költségvetése terhére.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy pályázati felhívásban foglaltak szerint a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a belügyminiszter pályázati felhívása szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: 2015.szeptember 30.