• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

határozat szám: 30/2015 (05.26.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett pályázati felhívásra - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be,
az 1. b.) pályázati alcélra - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, - az Árpád út (326/39 hrsz.), az István király út (326/56 hrsz.), Mátyás király út (326/19 hrsz.) vonatkozásában.
A fejlesztés összköltsége: 13.952.648 Ft
Igényelt támogatás összeg: 11.859.750 Ft
Önkormányzati saját forrás: 2.092.898 Ft
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a vállalt önrészt 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen