• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásának kezdeményezéséről

határozat szám: 29/2015 (05.26.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett pályázati felhívásra - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtását kezdeményezi a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás székhely önkormányzatánál, a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodájának vonatkozásában
az 1. ab.) pályázati alcélra - Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása;. 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális - kapacitás bővítéssel nem járó - fejlesztése, felújítása,
A fejlesztés összköltsége: 25.023.011 Ft
Igényelt támogatás összeg: 23.771.860 Ft
Önkormányzati saját forrás: 1.251.151 Ft
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a vállalt önrészt 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen