• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről

határozat szám: 24/2015 (04.21.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen