• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Tagóvodai álláshely megszüntetésének kezdeményezéséről.

határozat szám: 20/2015 (04.14.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és Vadnai Tagóvodája fenntartó Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsánál kezdeményezi 1 fő, dajka munkakörhöz kapcsolódó álláshely megszüntetését, 2015. december 31. napjával - tekintettel a Kjt-ben szabályozott felmentési időre - a Vadnai Tagóvodában.
2. Vadna község Önkormányzatának képviselő-testülete - az álláshely megszüntetéséből eredő - létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások finanszírozását biztosítja azzal a feltétellel, hogy a Társulás gondoskodik a belügyminiszter által közzétett. 2015. évi Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása pályázat keretében igényelhető támogatás megfelelő benyújtásáról.

felelős: polgármester
határidő: azonnal