• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására.

határozat szám: 19/2015 (04.14.)

hatályos

19/2015.(IV.14.) HATÁROZAT
1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázatra, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására - ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra – pályázatot nyújt be, rendkívüli szociális támogatás iránt.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy:
a.) a pályázati felhívás szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja és pályázatát annak alapján nyújtja be;
b.) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban az önkormányzat támogatási igényt korábban nem nyújtott be,
c.) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
d.) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
e.) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

felelős: polgármester
határidő: 15 napon belül