• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 18/2015 (03.24.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 62.§ (1) bekezdése alapján biztosított étkeztetés, 2015. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 413 Ft/ételadag összegben állapítja meg.
A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: 413 Ft.

felelős: polgármester, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen