• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A gyermekétkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

határozat szám: 17/2015 (03.24.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyvt 151.§ (2b) bekezdése alapján biztosított gyermekétkeztetés, 2015. évre érvényes, szolgáltatási önköltségét 992 Ft./ételadag összegben állapítja meg.
A szolgáltatási önköltség és az állami támogatás egy adagra jutó különbözete: 544 Ft Ft.

felelős: polgármester, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen