• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A Adamantin Kft-vel való szerződéskötésről, a fogorvosi ellátás biztosítására.

határozat szám: 13/2015 (02.27.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Adamantin Kft.-vel (3529 Miskolc, Csabai kapu 9.) fogorvosi ellátás biztosítására határozatlan idejű szerződést köt. A minimum feltételek biztosításáról a Kft. gondoskodik.
A fogorvosi rendelő helyiségét Sajókaza önkormányzat ingyen bocsájtja rendelkezésre, a takarításról gondoskodik. A tisztítószerek és eszközök folyamatos biztosítása az Adamantin Kft. feladata.
Az önkormányzat vállalja havi 20.000, azaz húszezer forint támogatás számla ellenében történő kifizetését, amelyet évente felülvizsgál és az önkormányzat lehetőségeihez képest bírál el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester további tárgyalások lefolytatására és a szerződés aláírására.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajókaza községben működő fogászati ellátása ügyében úgy dönt, hogy 2015. március hó 01. napjától tartós helyettesítési szerződést köt az Adamantin Kft. (3529 Miskolc, Bottyán u. 16.) legfeljebb addig az időpontig, amíg az ellátást biztosító fogorvosok működési jog betöltéséhez szükséges dokumentumok megérkeznek.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az okiratok aláírására.

felelős: polgármester
határidő: azonnal