• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.

határozat szám: 12/2015 (02.27.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bencze Péter polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét, a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen