• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2015.

A Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntéshozatalról

határozat szám: 10/2015 (02.10.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon kötelező mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton igazolja, hogy a Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének.

felelős: jegyző
határidő: határozat meghozatalát követően azonnal