• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Vadna TV 2014. évi működésének támogatásáról.

határozat szám: 9/2014 (02.04.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Vadna TV működéséhez, a 2014. évi költségvetése terhére, 50 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és a Vadna TV megállapodást köt.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen