• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése.

határozat szám: 74/2014 (12.09.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (munkahelyi étkeztetés, vendégétkezés)
091140 óvodai ellátás működtetési feladatai
kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi.

felelős: jegyző
határidő: értelemszerűen