• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról.

határozat szám: 63/2014 (12.03.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

felelős: polgármesterek, jegyző
határidő: 2014.dec.11-ig, értelemszerűen