• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

határozat szám: 59/2014 (10.21.)

hatályos

1. Vadna községi önkormányzat képviselő-testülete Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától 104.700.-Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Vadna község önkormányzat képviselő testülete tudomásul veszi Hurták Tiborné alpolgármester írásbeli nyilatkozatát, melynek értelmében a tiszteletdíja 45.000 Ft/hó összeg feletti részéről és az Mötv. 80. § (3) bek. szerinti költségtérítéséről – újabb nyilatkozattételig – lemond. Az alpolgármester részére, így 2014. október 21. napjától kezdődően 45.000 Ft/hó összegű tiszteletdíj került számfejtésre.

felelős: jegyző
határidő: értelemszerűen