• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

határozat szám: 53/2014 (10.02.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján, a 2014. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján,
92 m3 kemény lombos fafajtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatási igényt nyújt be.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a BM rendelet szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: 2014.10.06.