• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.

határozat szám: 51/2014 (08.27.)

hatályos


Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a jkv. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen