• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.

határozat szám: 4/2014 (02.03.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az SZMSZ 1.1. - A költségvetési szerv adatai – 1.6 pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1.6. A költségvetési szerv szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
2. Az SZMSZ 1.3. pontja - a költségvetési szerv gazdálkodási besorolása – törlésre kerül.
3. Az SZMSZ 1.15 ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:
A belső ellenőrzést végző szervezet – a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja.
Jogállása: társulás, jogi személy.
Feladatai: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. Kormány rendelet alapján a belső ellenőrzési feladatok ellátása.

felelős: jegyző
határidő: értelemszerűen