• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

Épületenergetikai fejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról

határozat szám: 39/2014 (05.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, pályázatot nyújt be a KEOP-2014-4.10.0/F azonosító jelű, az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával pályázati konstrukción belül támogatás igénylésére, a Községháza épületenergetikai fejlesztésére.
A tervezett beruházás helyszíne: Vadna Kassai u.25.; 209. hrsz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges kötelezettségvállalásra, a pályázat elkészíttetésére.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen