• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.

határozat szám: 30/2014 (04.15.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Vadna községért Alapítvány 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a jkv. mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen