• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolásáról.

határozat szám: 27/2014 (04.15.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolását, a jkv. melléklete szerint elfogadja.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású vadnai tagóvoda 2013. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 2.677.123 Ft összeg átutalását kezdeményezi a székhely önkormányzat részéről.

felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
határidő: értelemszerűen