• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról

határozat szám: 2/2014 (02.03.)

hatályos

1.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – az alapító képviselő-testületekkel együttesen - az alábbiak szerint módosítja:
1.1.) Az Alapító Okirat II. részébe 2.1. pont kerül beillesztésre – 2014. törzskönyvi bejegyzés időpontja szerinti hatályba lépéssel - az Ávr. 180§-a szerinti alapító okirat kiegészítés alapján, az alábbiak szerint:
2.1. A költségvetési szerv szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
1.2.) Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó II.3. pontja, a törzskönyvi bejegyzés időpontjával hatályát veszti.
1.3.) Az alapító okirat a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását tartalmazó. V. pontja, a törzskönyvi bejegyzés időpontjával hatályát veszti.
2.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja.
3.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.

felelős: székhely önkormányzat polgármestere, jegyző
határidő: értelemszerűen