• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról.

határozat szám: 17/2014 (02.04.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vadna Helyi Választási Bizottságába tagként megválasztja
Orbánné Boros Henriett, Vadna, Szabadság tér 22. sz. alatti lakost.
A HVB tag eskütételéről a polgármester gondoskodjon.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen