• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján.

határozat szám: 16/2014 (02.04.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzati képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014 (I.31.) BM rendelet alapján, az óvoda épületének felújítására (energetikai korszerűsítés és fűtési rendszer felújítás), az óvodai köznevelési feladat ellátására létrejött társulás székhely önkormányzata – Bánhorváti község önkormányzata - pályázatot nyújtson be.
2. Vadna községi Önkormányzata a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája feladat-ellátási hely ingatlanán – Vadna, Kassai u.38; 261/2. hrsz.; mely Vadna községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, - megvalósuló 11.392.999 Ft összköltségű beruházáshoz szükséges saját forrást, költségvetése terhére biztosítja.
A saját forrás nagysága: 1.139.300 Ft.
A Képviselő-testület a pályázat támogatása esetén, a fenti önrészt a támogatás címzettje részére biztosítja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen