• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban a díjbeszedéssel kapcsolatos döntésről

határozat szám: 91/2013 (12.16.)

hatályos

1. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 1-jétől a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során, a lakossági díjbeszedéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
Az önkormányzat képviselő-testülete a „2. verziót” választja, vagyis a lakossági számlák és csekkek előállítását a ZV Nonprofit Kft. végzi. Az Önkormányzat a lakossági díjbeszedéshez díjbeszedőt alkalmaz, aki a beszedett díjat a ZV Nonprofit Kft. számlájára utalja.
2. Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet értelmében, 2014. január 1-jétől a közszolgáltatási díj megfizetése során lakossági kedvezményt nem biztosít.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen