• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

határozat szám: 90/2013 (12.16.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:
Az SZMSZ-ben az „aljegyző” kifejezés (annak ragozott és toldalékos alakja) törlésre kerül a 2.3.3; 2.4.2.; 2.4.3.; 2.5.1.1.; 2.6.1.; 2.9.3.1; 2.9.3.2. pontokból; az 1.sz. melléklet szerinti szerkezeti ábrából, a 2. sz. mellékletből; a 3. sz. függelék ügykezelői feladatkör felsorolásból.
Az SZMSZ 2.2.2. pontjából törlésre került „a Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal körjegyzőjét – annak egyetértésével – aljegyzőjeként” szövegrész.
Az SZMSZ 2.2.4.; 2.2.6.; 2.6.2.; 2.6.4.; 2.7.2.; 2.7.4.; 3.4.3. pontjai törlésre kerülnek.
Az SZMSZ 2.5.1.1. pontjában a közös önkormányzati hivatal álláshelyeinek száma(szakmai létszáma) 11 főre módosul.
Az SZMSZ 2.7.3. és 2.7.3.1.pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
2.7.3. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátásának módja:
2.7.3.1. A jegyzői tisztség betöltetlensége esetén, a polgármesterek a jegyző alkalmazására irányuló pályázat elbírálásáig, további közszolgálati jogviszony keretei között, helyettesítő jegyzőt alkalmaznak.
Az SZMSZ 2.7.3.2. pontjának első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
2.7.3.2. A jegyző akadályoztatása esetén:

felelős: polgármesterek, jegyző
határidő: értelemszerűen