• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2013.

A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról.

határozat szám: 56/2013 (08.28.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okiratának módosítását, a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen